به نام آفریننده خلیج پارس

درمان پای پرانتزی

      پای پرانتزی چه درمانی دارد پای پرانتزی حالتی است که درآن زمانی که فرد پاهای خود را به یکدیگر می چسباند، زانوها همچنان از هم فاصله دارند…

بیشتر بخوانید