عکس های جدید از یاس (یاسر بختیاری)

cute pic from yasser yas irnab ir عکس های جدید از یاس (یاسر بختیاری)

عکس های جدید از یاس

ابراز دلتنگی یاس در صفحه اختصاصی در شبکه اجتمایی :

اگه مطمئن باشي كه قراره بيرون بموني شروع مي كني به ساختن يه زندگي جديد، يه پايگاه جديد و يه مرحله جديد. ولي وقتي مطمئن نباشي، همه چي يه جور ديگه ميشه. توي دو راهي مي موني. هي با خودت مي گي خونه من يه جاي ديگست. اينجا موقّتيه. اين روز ها دارم مي فهمم كه اونا كه سال ها پيش مجبور به ترك ديار شدن چي كشيدن. بگذريم. زماني كه توي اين شرايط هستي، يكي از بدترين و بدترين و بدترين لحظه ها اينه كه بي هدف بزني بيرون. يا مجبوري سكوت كني، چون نمي خواي دشمن شاد كني. اينا هم خاطراتي هستن كه بعد ها به عنوان بدترين ها ياد ميشن. روز هايي كه خونواده و دوستاتو از پشت لب تاپ مي بيني. مي گي درگيرم، گرفتارم، و اونا هم باور مي كنن. ولي تو داري دروغ مي گي. چون هيچ كاري نمي كني. فقط نشستي كنج يه اتاق و الكي مي خواي براي خودت مشغله درست كني. و تهش مي بيني دم دماي صبحه. و خواب. و فردا و فردا و فردا. و الكي الكي عمر مي ره.

aks jadid yas irnab.ir  عکس های جدید از یاس (یاسر بختیاری)

aks jadid yas,عکس جدید از یاسر بختیاری

عکس های جدید از یاس

yasser bakhtiyari irnab ir عکس های جدید از یاس (یاسر بختیاری)

new photo of yas,instagram Yasser Bakhtiari

photo of yas near dariush عکس های جدید از یاس (یاسر بختیاری)

عکس های جدید از یاس,عکس یاس و داریوش,عکس جدید از یاسر بختیاری

new photo from yas irnab ir عکس های جدید از یاس (یاسر بختیاری)

عکس بسیار زیبا از یاس,یاس,یاسر بختیاری,خواننده رپ ایران

New photos of Jasmine (Yasser Bakhtiari)
عکس های جدید از یاس (یاسر بختیاری)
چـقـدر مفـید بـود ؟