آموزش نماز کن فیکون آموزش نماز کن فیکون

ایرناب : برای مطالعه آموزش نماز کن فیکون به ادامه مطلب مراجعه کنید.

آموزش نماز کن فیکون

نماز کنفیکون چیست؟و چگونه؟

این نماز جهت براورده شدن حاجت خوانده می شود و بسیاری از بزرگان دینی آن را انجام دادند و این نماز را در براورده شدن حاجات موثر میدانند.

این نماز بعد از نماز صبح و در وقت طلوع آفتاب در روز جمعه است و دو رکعت می باشد.

رکعت اول بعد از سوره مبارکه حمد از اول سوره مبارکه انعام تا آبه ۹۳ خوانده شود و سپس به رکوع برود و دو سجده را انجام دهد.

رکعت دوم بعد از سوره مبارکه حمد از آیه ۹۳ سوره مبارکه انعام تا آخر این سوره را بخواند و قنوت کند و بعد از آن رکوع و دوسجده را انجام دهد و در آخر سلام دهد.

در مرجله آخر ۱۰۰۰ مرتبه صلوات بر رسول الله (صلي الله عليه و آله وسلم) بفرستد حال دعا کند و حاجت خود را بیان کند ، انشالله  با اجازه ی باریتعالی برآورده می شود.(حتي اگر بين نمازگزار و حاجتش فاصله اي به اندازه مشرق ومغرب باشد)

دلیل نامگذاری کن فیکون سرعت تاثیرگذاری زیاد آن است و البته بسیاری از بزرگان آن را تجربه کرده اند.

توجه : حتي اگر بين نمازگزار و حاجتش فاصله اي به اندازه مشرق ومغرب باشد

اگر نمازگزار سوره مبارکه انعام را از حفظ نباشد، اشکالی ندارد كه از روی قرآن كريم قرائت نمايد.

 

التماس دعا

***

نماز حاجت ، نماز کن فیکون

آموزش نماز کن فیکون
۵امتیاز ۱رای