لحظه تحویل سال ۹۶ | ساعت دقیق لحظه تحویل سال ۱۳۹۶ | ساعت تحویل سال ۹۶

cart postal noroz 96 1 irnab ir لحظه تحویل سال 96 | ساعت دقیق لحظه تحویل سال 1396 | ساعت تحویل سال 96

عید نوروز ۹۶

تقویم ۹۶,لحظه تحویل سال نو ۹۶,ساعت تحویل سال ۱۳۹۶,لحظه تحویل سال ۱۳۹۶,لحظه سال تحویل ۹۵,لحظه تحویل سال ۹۶,ساعت تحویل سال ۹۶,لحظه تحویل سال ۱۳۹۶,لحظه تحویل سال ۹۴,لحظه تحویل سال ۹۶,لحظه تحویل سال۹۶ به وقت ساعت جهانی

ساعت دقیق لحظه تحویل سال ۱۳۹۶

لحظه سال تحویل ۱۳۹۶ هجری شمسی به ساعت رسمی کشور برابر است با : ساعت ۱۳ و ۵۸ دقیقه و ۴۰ ثانیه (ساعت سیزده و پنجاه و هشت دقیقه و چهل ثانیه ظهر) روز دوشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۶ هجری شمسی می باشد که این روز مطابق است با مطابق ۲۲ جمادی‌ الثانیه ۱۴۳۸ هجری قمری و و ۲۰ مارس ۲۰۱۷ میلادی. سال ۱۳۹۶ سال خروس است.

سال ۱۳۹۶ کبیسه نیست.

cart postal noroz 96 irnab ir لحظه تحویل سال 96 | ساعت دقیق لحظه تحویل سال 1396 | ساعت تحویل سال 96

ساعت دقیق لحظه تحویل سال ۱۳۹۶

لحظه تحویل سال۹۶ به وقت ساعت جهانی

۱۰:۲۸:۴۰ بامداد

لحظه تحویل سال نو ۹۶,ساعت تحویل سال ۱۳۹۶,لحظه تحویل سال ۱۳۹۶,لحظه سال تحویل ۹۵,لحظه تحویل سال ۹۶,ساعت تحویل سال ۹۶,لحظه تحویل سال ۱۳۹۵,لحظه تحویل سال ۹۴,لحظه تحویل سال

اعتدال بهاری چیست؟

اولین روز فصل بهار به نقطه اعتدال بهاری موسوم است.

برای این که بتوانید بخوبی مفهوم اعتدال بهاری را متوجه شوید بهتر است بدانید که در هر روزی از سال زمین نسبت به محور چرخش خود و خورشید در وضعیت متفاوتی قرار می‌گیرد و بر این اساس مقدار تابش نور خورشید در قسمت‌های مختلف این کره خاکی متفاوت بوده و فصول مختلفی از سال را در نقاط مختلف دنیا خواهیم داشت.

در دو نقطه اعتدالی یعنی در نخستین روز فصل بهار و نخستین روز فصل پاییز زمین نسبت به محور چرخش خود در وضعیتی قرار می‌گیرد که موجب می شود امواج نور خورشید به‌طور مستقیم و عمود بر خط استوا بتابد و بر همین اساس تصور می‌شود که باید در این روز طول روز و شب برابر با هم باشد و ۱۲ ساعت به طول انجامد مگر این که عوامل محدودکننده‌ای وجود داشته باشند که وقوع چنین وضعیتی را امکان‌پذیر نسازند. نوروز۹۶

نوروز ۹۶

لحظه تحویل سال ۹۶ | ساعت دقیق لحظه تحویل سال ۱۳۹۶ | ساعت تحویل سال ۹۶
۳٫۶۸امتیاز ۲۵رای