تعبیر خواب پشت بام
چـقـدر مفـید بـود ؟

تعبير خواب پشت بام به روايت هانس کورت

tabirkhab poshtbam irnab ir تعبیر خواب پشت بام

دیدن پشت بام در خواب، بیانگر رسیدن به خوشبختی است.
سقوط از پشت بام در خواب، نشان دهنده آن است که دچار مشکلی می شوید.
اگر خواب ببینید که در پشت بامی خوابیده اید، به این معنا است که دشمنانتان نمی ‏توانند به شما آسیب برسانند.
تعبير خواب پشت بام به روايت آنلی بیتون
۱ـ اگر خواب ببینید بر پشت بام خانه ای ایستاده اید ، علامت آن است که به سعادتی بی کران دست خواهید یافت.
اما اگر احساس کنید از پشت بام سقوط می کنید ، نشانه آن است که در زندگی هیچ تکیه گاه محکمی نخواهید داشت.
۲ـ اگر خواب ببینید بام خانه ای در حال فروریختن است ، علامت آن است که با مصیبتی ناگهانی مواجه خواهید شد.
۳ـ اگر خواب ببینید سقف خانه ای را تعمیر می کنید ، نشانه آن است که به سرعت بر ثروت شما افزوده خواهد شد.
۴ـ خوابیدن بر پشت بام در خواب ، علامت آن است که از گزند دشمنان همواره محفوظ خواهید ماند.


دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *