انشا در مورد فضای مجازی
۱٫۹ امتیاز ۱۴ رای

انشا درباره ی فضای مجازی

enshadarmored fazayemajazi irnab ir انشا در مورد فضای مجازی

انشا در مورد فضای مجازی

فــضــای مــجــازی شــامــل بــرنــامــه هایی اســت کــه بــه ایــنــتــرنــت یــا وای فــای وصــل مــیــشــود و بــا آن مــیــتــوان خــیــلی کــارها کـرد و الــبــتــه آنــطــور کــه مــعــلــوم اســت بــیــشــتــر مــردم جــهان شــایــد بــیــشــتــریــن ســاعــات روز را در آن ســپــری مــیــکــنــنــد .

فــضــای مــجــازی تــشــکــیــل مــیــشــود از بــرنــامــه های مــجــازی مــانــنــد :ایــمــو ؛ واتــس آپ ؛ تــویــتــر ؛ فــیــســبــوک ؛ ایــنــســتــاگــرام ؛ تــلــگــرام و …

ایــن اپــلیکــیــشــیــن ها بــر روی گــوشــی ؛ کــامــپــیــوتــر ؛ لــپ تــاب و …نــصــب مــیــشــونــد و مــردم فــقــط بــرای تــفــریــح وقــت خــود را بــه بــطــالــت مــی گــذرانــنــد ؛نــمــیــگــویــم که فــضــای مــجــازی بــد اســت امــا ایــن هم مــانــنــد چــیــز های دیــگــر یــک مــضــرات و یــک مــزایــایی دارد .

ازفــوایــد آن ایــن اســت کــه مــیــتــوانــیــم تــســت هاکک از درس هاک خــود را در آن انــجــام دهیــم یــا از چــیــزی که ســر در نــمــیــاوریــم بــه آن مــراجــعــه کــنــیــم یــا بــرای تــحــقــیــق و مــطــالــعــه و …از آن کمک بــگــیــریــم یــا ســوالــات و پــیــج های بــهتــریــن اســتــاد های ڪــشــور را دنــبــال کــنــیــم .

ازمــضــرات فــضــای مــجــازی ایــن اســت که وقــتــمــان الکی هدر مــیــرود و شــایــد بــیــمــاری های بــیــخــوابـی و افــرســدگــی و کــلــیــوی و خــود درگــیــری بــگــیــریــد شــایــد بــه نــظــرتــان خــنــده دار بــاشــد امــا حــقــیــقــت اســت .

نــمــیــدانم ــچــرا ولــی ایــنــاســتــاگرام که یکی از بــرنــامــه های فــضــای مــجــازی اســت شــده شــبــیــه حــمــام است زیرا همــه عکس های لــخــتــشــان را در آن مــیــگــذارنــد و جــالــب ایــنــاســت که فــالــوورهایــشــان هم بــالــای (۱۱k (11000 اســت

5c3c40e468d19 enshadarmored fazayemajazi irnab ir انشا در مورد فضای مجازی

انشا در مورد فضای مجازی

فــضــای مــجــازی هم خــوب اســت هم بــد ولــی مــا مــیــتــوانــیــم بــا انــدکی درنــگ و انــدیــشــه راه خــوب را انــتــخــاب کــنــیــم و شــایــد بــهتــر اســت بــیــشــتــر مــوقــع ها ایــنــتــرنــت را قــطــع کــنــیــم ونفسی تــازه کــنــیــم ! و ایــن را بــدانــیــم که فضای مجازی فــقــط مــجــازی اســت.


دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *