تعبیر خواب ساحل دریا
چـقـدر مفـید بـود ؟

تعبیر خواب ساحل دریا

tabirkhab saheldarya irnab ir تعبیر خواب ساحل دریا

تعبیر خواب ساحل دریا

معبرین غربی گویند:
دیدن ساحل در خواب سمبل ملاقات دو حالت منطقی (ماسه) و حالت عاطفی و احساسی (دریا) است. همچنین این گونه نیز می‌توان بیان کرد که ساحل منشأ ارتباط روح و جسم است.
اگر در ساحل دریا در آرامش به سر می‌برید این خواب ممکن است نشانه جبران پرکاری و استرس زیادتان در زندگی بیداری باشد و شاید نشانه ای از نیاز شما به استراحت و آرامش درباره مشکلات زندگی باشد.
اگر شما در ساحل ایستاده و به دریا نگاه می‌کنید خود را برای پیدا کردن روحتان و غرق شدن در آن و همچنین پی بردن به ضمیر ناخودآگاه آماده می‌کنید.
آنلی بیتون: شنیدن زمزمه دریا با ساحل در خواب، نشانه ‌آن است که زندگی ای ملال آور و بی ثمر را سپری خواهید ساخت، زندگی ای تهی از عشق و محبت.

تعبیر خواب کشتی در ساحل

منوچهر مطیعی تهرانی:
چنانچه در خواب ببینید در ساحل ایستاده‌اید و می‌بینید یک کشتی در دریا حرکت می‌کند چه آن کشتی به جانب شما بیاید و چه نیاید خبری به شما می‌رسد.
اگر بیننده خواب ببیند از ساحل سوار کشتی می‌شود و به دریا می‌رود کاری را شروع می‌کند و مشغله ای برای او پیش می‌آید که نشیب و فراز و تلخ و شیرین فراوان دارد.

تعبیر خواب ساحل گلی

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید ساحلی گلی را حفر می‌کنید، دلالت بر آن دارد که تسلیم خواسته‌های دشمنان خود خواهید شد.

5c46d377b2730 tabirkhab saheldarya irnab ir تعبیر خواب ساحل دریا

تعبیر خواب ساحل دریا

تعبیر خواب خانه ساحلی
معبرین غربی گویند:
وجود خانه‌ای در ساحل معمولاً نشانه خود فرد بیننده خواب و جسم اوست.
اگر خود را در خانه‌ای ساحلی دیدید شما سعی در سرکوب عواطف و احساسات خود دارید.


دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *