تعبیر خواب دیدن مورچه زرد و سیاه در خواب
۳٫۸ امتیاز ۴ رای

تعبیر خواب دیدن مورچه زرد و سیاه در خواب

1 bisms.ir 2016 08 29 3 300x155 تعبیر خواب دیدن مورچه زرد و سیاه در خواب

تعبیر خواب دیدن مورچه زرد و سیاه در خواب

تعبیر خواب دیدن مورچه زرد و سیاه در خواب

تعبیر خواب مورچه , تعبیر خواب مورچه سیاه بزرگ , تعبیر خواب مورچه روی بدن , تعبیر خواب مورچه سیاه

منوچهر مطیعی تعبیر خواب مورچه تهرانی گوید: مورچه و موریانه نیز از حشرات مزاحم و زیانکار هستند و تعبیر ی در حدود ملخ دارند. تعبیر خواب مورچه روی هم رفته دیدن آن ها هم در خواب خوب نبست و زیان است و آسیب و گزند تعبیر خواب مورچه و شاید آفت و بلا و مصیبت البته اگر تعدادشان فراوان باشد.
همه چیز درباره تعبیر خواب مورچه زرد و سیاه

لوک اویتنهاو می گوید تعبیر خواب مورچه:

مورچه : کار سود آور
همه چیز درباره تعبیر خواب مورچه زرد و سیاه

خراب کردن تعبیر خواب مورچه لانه مورچه : نابود کردن خوشبختی بدست خود

مورچه ای شما را گاز بگیرد : ناراحتی

1 bisms.ir 2016 08 30 2 تعبیر خواب دیدن مورچه زرد و سیاه در خواب

 

دیدن مورچه در خواب ، نشانه آن است که باید در طی روز بعد ، به انتظار آزار و اذیتهای جزئی باشد .تعبیر خواب مورچه مثل هجوم اضطرابهای کوچک و ناخوشنودی درباره زندگی .
همه چیز درباره تعبیر خواب مورچه زرد و سیاه

مورچه و موریانه نیز از حشرات مزاحم و زیانکار هستند و تعبیری در حدود ملخ دارند. روی هم رفته دیدن آن ها هم در خواب خوب نبست تعبیر خواب مورچه و زیان است و آسیب و گزند و شاید آفت و بلا و مصیبت البته اگر تعدادشان فراوان باشد.
همه چیز درباره تعبیر خواب مورچه زرد و سیاه

دیدن مورچهها در خواب، بر عدهای از افراد ضعیف دلالت دارد. تعبیر خواب مورچه اگر بیماری در خواب ببیند که مورچهها وارد بدن او میشوند، از دنیا میرود. دیدن مورچه در خواب، به خیر و برکت و روزی نیز، تعبیر میشود. اگر کسی ببیند که مورچه وارد خانه او میشود، به خیر و برکت خانه او افزوده میشود.
همه چیز درباره تعبیر خواب مورچه زرد و سیاه

آنلی بیتون م‏یگوید :

دیدن مورچه در خواب ، نشانه آن است که باید در طی روز بعد ، به انتظار آزار و اذیتهای جزئی باشد . تعبیر خواب مورچه مثل هجوم اضطرابهای کوچک و ناخوشنودی درباره زندگی .
همه چیز درباره تعبیر خواب مورچه زرد و سیاه

تعبیر خواب مورچه , تعبیر خواب مورچه سیاه بزرگ , تعبیر خواب مورچه روی بدن , تعبیر خواب مورچه سیاه

26 bisms.ir 2016 08 29 2 300x250 تعبیر خواب دیدن مورچه زرد و سیاه در خواب

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

مورچه ها تعبیر خواب مورچه در حال کار : فعالیت شدید در کار
همه چیز درباره تعبیر خواب مورچه زرد و سیاه

مورچه ها در خانه شما هستند : بیماری در خانواده

مورچه ها از درخت بالا می روند : بی آبروئی تعبیر خواب مورچه در آینده
همه چیز درباره تعبیر خواب مورچه زرد و سیاه

مورچه ها روی خوراکی : خوشبختی

تعبیر خواب مورچه


دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *