انشا در مورد صدای زنبور
چـقـدر مفـید بـود ؟

انشا درباره صدای زنبور کلاس پنجم

صدای وز وز زنبور من را به خودش جذب کرد، کنجکاو شدم تا ببینم او چکار می کند. به همین دلیل او را دنبال کردم. زنبور با آن صدای زیبای خود به سمت گل ها می رفت و روی تک تک آنها می نشست. از برادر بزرگم که با من همراه شده بود، پرسیدم او چکار می کند؟ برادرم گفت : زنبورها برای تولید عسل، از شهد گل‌ها استفاده می کنند. وقتی کارش به اتمام رسید، به کندویی رفت که در بالای درخت قرار داشت. برادرم گفت : آن ها برای تخلیه عسل تولیدی خود به آن‌جا می روند. خانه ای زرد، کوچک ولی جالب.

ensha dar morede sedaye zanboor irnab ir انشا در مورد صدای زنبور

انشا در مورد صدای زنبور

یک بند درباره صدای زنبور نگارش پنجم

توی حیاط خانه یمان نشسته بودم مادرم در داخل سبدی مقداری انگور گذاشته بود مشغول تماشای مورچه کوچکی بودم که از ان طرفها میگذشت ناگهان صدای زنبور ها مرا متوجه خودشان کرد تعدادی زنبور در حال مکیدن شهد انگور بودند تعداد انها داشت زیادتر میشد فکر کردم شاید با صدای وزوزشان دوستانشان را خبر کرده اند نه شاید باصدای وزوزشان به همدیگر عصبانی شده اند وهر کدام سهمی بیشتر ی از انگور میخواهند شاید هم با صدای وزوزشان شادی میکنند و اواز میخوانند که غذای خوبی پیدا کرده اند یاد دوستم افتادم که وفتی تعداد زیادی پرنده ویا زنبور در یک جا میدید میگفت حتماعروسی انهاست از این فکر خنده ام گرفت وبه داخل خانه رفتم

 

انشا در مورد صدای زنبور

 

صدای وز وز زنبور من را به خودش جذب کرد.

کنجکاو شدم تا ببینم او چکار میکند.

به همین دلیل او را دنبال کردم.

زنبور با آن صدای زیبای خود به سمت گل ها می رفت و روی تک تک آنها می نشست.

از برادر بزرگم که با من همراه شده بود ، پرسیدم او چکار می کند ؟

برادرم گفت : زنبورها برای تولید عسل ، از شهد گل ها استفاده می کنند. وقتی کارش به اتمام رسید به کندویی رفت که در بالای درخت قرار داشت.

برادرم گفت : آنها برای تخلیه عسل تولیدی خود به آنجا می روند. خانه ای زد، کوچک ولی جالب.

زنبورها زیبا هستند و جلوه ای از قدرت خداوند می باشند.

با آن جسه ی کوچکش این همه عسل را تولید میکنند.

من امروز با دنبال کردن یک زنبور ، اطلاعات زیادی به دست آوردم.


دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *