ضرب المثل در مورد صبر
چـقـدر مفـید بـود ؟

ضرب المثل های مربوط به صبر

 

More patience means more precision

صبر بیشتر به معنای دقت بیشتر است.

The medicine of anger is only patience

صبر درمان خشم است.

Patience is virtue

کلید باب جنت بردباریست.

Patience opens all doors.

الصبر مفتاح الفرج؛ صبر کلید گشایش تمام درهاست. 

Patience is a plaster for all sores

صبر درمان همه دردهاست. 

Patience is bitter but its fruit is sweet

انگور نو آورده  تُرُش طعم بود    

             روزی دو سه صبر کن که شیرین گردد

Patience is the best medicine

صبر بهترین درمان است؛ گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی.

Patience is a remedy for every grief

به صبـر از بند گردد مرد رسته  

             که  صبـر  آمد کلید  بند  بسته 

Patience is the companion of wisdom

صـد هــزاران کیمیـا حــق آفـرید 

         کیمیائی همچو صبر آدم ندید 

Patience is a flower that grows not in every garden.

صبر گلی است که در باغچه هر کسی نمی روید

zarbolmasal dar morede sabr irnab ir ضرب المثل در مورد صبر

ضرب المثل در مورد صبر

امثال وحکم، «ضرب المثل» يکي از مهم ترين بخش هاي ادبيات فارسي است، که مفصل ترين مفاهيم به صورت عصاره ي نظم و نثر ادب فارسي، در مختصر ترين کلمات مي گنجد. توجه روز افزون به امثال وحکم فارسي، بيش از هر چيز، نشان از ارزش هاي نهفته دراين گنج پر بها دارد.

امثال وحکم، در ميان هر قوم وملت، از ارکان مهم زبان و ادب آن قوم و نمودار و نشان از ذوق، قريحه و صفات روحي، اخلاقي، رسوم و عادات هر ملت است. امثال وحکم طي هزاران سال در ميان اقوام مختلف جهان شگفته و نشر يافته و در هر قاره وکشوري بر حسب اختصاصات قومي، فرهنگي، اداب و سنن مذبي و … ويژگيهاي خاص پيدا کرده اند. اغلب امثال، حاوي معنا و مفهوم و گرفته شده از آيات، روايات، کلام معصومين(ع) وبزرگان دين اند؛ که در قالب و لباس استعاره، کنايه ويا کلامي موزون و دلنشين بيان شده است که، حاوي انديشه هاي ژرف وپندهاي ضريف و سود مند، يا انتقاداتي شديد وطنز آميز از رفتار آدميان هستند. من هم در اين بخش ضرب المثل «صبر» را، که گرفته شده از آيات وروايات وکلام معصومين است. براي خواننده گان محترم اوردم.

هرکه را صبر نيست حکمت نيست

تعريف صبر: در لغت به معناي شکيبيدن، شکيبايي کردن وبرد باري است۱

در اصتلاح: به معناي استواري نفس در گرفتاري ها، سختي ها و مصيبت ها است. به طور که با وقوع حادثه، انسان از حالت عادي خارج نشود، زبان به شکايت نگشايد و حرکات غير متعارف از او سر نزند.

فضيلت صبر در قران

صبر، يکي از مهمترين صفات انسانهاي مومن است و مقام بلندي است که قر آن و ائمه معصومين به آن سفارش زياد کرده است. از تظر قرآن صبر تنها فضيلتي است که پاداش بدون حساب دارد. مي فرمايد: «انما يوفي الصابرون اجرهم بغير حساب»(زمر/۷) همانا صابران را پاداش بدون حساب مي دهند. در جاي ديگرمي فرمايد: «اولئک يو تون اجرهم مرتين بما صبروا»(قص/۵۴) صابران را دو بار پاداش مي دهند، به دليل آن که صبر کردند. يا مي فرمايد: «ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما کانوا يعملون»(نحل/۹۶) آنان را که صبر پيشه کردند، پاداش بهتر از عمل شان مي دهيم. يا در جاي ديگر خداوند صابران را وعده ي همراهي داده مي فرمايد: «واصبروا ان الله مع الصابرين»(انفال/۴۶) صبر کنيد که خداوند با صابران است.


دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *