تعبیرخواب

تعبیر خواب نان خریدن از نانوایی

تعبیر خواب نان خریدن از نانوایی و نان خوردن تعبیر خواب نان دیدن نان در خواب خوب است و نعمت و برکت تعبیر می شود. دیدن و خوردن نان تاتعبیر…

تعبیرخواب گاو سیاه

حضرت دانيال گويد: اگر ديد بر گاو نشسته است، دليل عمل است از قبل پادشاه، اگر ملك او بود. اگر ديد گاوي نر درخانه او آمد، دليل كه حق تعالي…

تعبیر خواب انگور

تعبیر خواب تعبير خواب انگور به روايت محمد بن سیرین محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب انگور می گوید: انگور سفید به وقت خوردن، دلیل بر مالی است كه به…

تعبیرخواب هندوانه

هندوانه میوه‌ای است که اندیشمندان اسلامی به خوردن آن بسیار توصیه کرده‌اند. دیدن این میوه سودمند در خواب چه تعبیری را به همراه خواهد داشت؟ بر اساس گفته برخی معبرین…

تعبیرخواب ماست

تعبیر خواب ماست ماست به مانند دیگر خوراکی‌ها بایستی بر اساس طعم و رنگی که خواهد داشت تعبیر گردد. به طور کلی و به گفته حضرت دانیال نبی ماست در…

تعبیر خواب موش

تعبیر دیدن موش در خواب یوسف نبی علیه السلام می‌گوید: دیدن موش جنگ زن باشد. دیدن موش دزد است که از خانه اودزدی کرده. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب…

تعبیرخواب طوطی سبز

محمدبن سيرين گويد: ديدن طوطي، دليل فرزند و غلام بود. اگر بيند طوطي از دست او بپريد، دليل كه فرزندش سفر كند. اگر بيند كه طوطي با وي سخن گفت،…

تعبیر خواب گلاب

تعبیر کلی دیدن گلاب در خواب ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گلاب، تندرستی و همچنین مورد تحسین و ستایش مردم می‌گیری. گلاب زدن یا گلاب دادن ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر…

تعبیر خواب انار قرمز

تعبیرهای کلی در مورد دیدن انار در خواب   حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب انار، مال و اموال می‌باشد، ولی به اندازۀ سعی و همت تو، مخصوصاًً اگر در…

تعبیر خواب سیب زمینی

تعبیر خواب سیب زمینی   معبرین غربی گویند: به طور معمول دیدن سیب زمینی در خواب نشان دهنده بخشی از حوادث زندگی واقعی است. به طور مثال اگر شما خود…