تعبیرخواب

تعبیر خواب گرفتن ناخن

خواب ناخن از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است تعبیر خواب ناخن از دید ابن سیرین تعبیر…

تعبیر خواب زمین کشاورزی

تعبیر خواب مزرعه چیست؟ تعبیر دیدن مزرعه یا زمین زراعی در خواب همواره بسته به کیفیت محصول و نوع آن متفاوت است ولی به طور کلی و به گفته منوچهر…

تعبیر خواب درخت سیب

تعبیر خواب سیب و درخت سیب ۱. دیدن سیب سرخ در خواب اگر خوابی درباره‌ی سیب سرخ دیده‌اید، تعبیرش این است که در آستانه‌ی واقعیت بخشیدن به رویاهایی هستید که…

تعبیرخواب زعال

درمورد دیدن خواب زغال محمدبن سیرین میگوید: زغال دیدن به خواب ، مال حرام است. اگر بیند که از جائی فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل که او را…

تعبیر خواب رفتن به مشهد

تعبیر خواب قصد سفر به مشهد – دیدن زیارت امام رضا (ع) در مشهد چه تعبیری دارد ؟ برآورده شدن ناگهانی بعضی از حاجات ، شفا یافتن بیماری های ناعلاج…

تعبیر خواب آیه الکرسی

از امام باقر (ع) روایت شده است: کسی که ایة الکرسی را یک بار بخواند، خداوند، او را از دو هزار بدی و ناگواری دنیا و هزار بدی و ناگواری…

تعبیر خواب چاق شدن

تعبیر خواب چاقی یا چاق شدن در خواب چیست؟ چاقی در خواب نشانه سلامت نیست اما گویای فراوانی نعمت و فراخی روزی می تواند باشد. همچنین معبرین غربی معتقدان بیانگر…

تعبیرخواب روزه خواری

تعبیر خواب روزه خواری چیست؟ تعبیر خواب روزه خواری به غیر از کسانی که عذرشان با توجه به احکام دین اسلام موجه می باشد, روزه خواری گناه و حرام می…

تعبير خواب رودخانه خروشان

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ آورده شده است که: رودخانه: احساساتی که درون ما در جریان هستند یا ما غرق آن‌ها هستیم، فرآیند حیات در بدن که…

تعبیر خواب کفن

تعبیر خواب کفن اگر کسی در خواب دید که مرده و او را کفن می کنند، عمرش دراز می شود. اگر دید که کفن مرده ها را سرقت می کرد،…