به نام آفریننده خلیج پارس

زندگی نامه امام رضا ع

مقدمه: امام علی بن موسی الرضا(ع)هشتمین امام شیعیان ازنسل پاک رسول خداوهشتمین جانشین پیامبرمکرم اسلام می باشند. ایشان درسن ۳۵ سالگی عهده دار مسئولیت امامت ورهبری شیعیان گردیدند وحیات ایشان…

بیشتر بخوانید

پیشنهاد میکنیم...

آپدیت نود 32