آداب رفتن به مسجد

آداب حضور در مساجد و اماکن مذهبی

آداب حضور در مساجد و اماکن مذهبی ۱-مساجد و معابد خانه خدا هستند بیایید با عشق در این مکان ها حضور یابیم . ۲-همچنانکه برای دیدار یک شخصیت بزرگ سعی…