آموزش ژله چند رنگ

ژله چند رنگ

ژله چند رنگ مواد لازم ۶ نفر و بیشتر ۳ بسته پودر ژله به دلخواه ۱ بسته پودر ژله آلوورا ۱ استکان شیر مقداری ترافل برای تزیین برای هر بسته یک لیوان آب…

ژله چند رنگ

ژله چند رنگ مواد لازم ۶ نفر و بیشتر ۳ بسته پودر ژله به دلخواه ۱ بسته پودر ژله آلوورا ۱ استکان شیر مقداری ترافل برای تزیین برای هر بسته یک لیوان آب…