اسم پسر

اسم پسر با م

اسامی فارسی پسرانه با حرف م   مازیار ماه ایزدیار، مازدیار، صاحبِ کوه ماز مانا (صفت از ماندن) ماندنی، پایدار؛ (در پهلوی) مانند و مانند بودن. مانی اندیشمند ماهان نام…

فهرست کامل اسم پسر کردی

اسامی پسرانه کردی   ئاراز معنی: آراز، اَرَس ئارتین معنی: شعله و گرمای آتش ئارمین معنی: منسوب به آرام، پسر کیقباد ئازا معنی: دلاور، همریشه با آزاد ئاسو معنی: آسو،…