اشعار شب هفتم محرم

اشعار شب هفتم ماه محرم

اشعار کوفه و شام شعار روضه حضرت علی اصغر علیه السلام *** مثل پرنده بال گشودی رها شدی کوچک ترین ستاره سر نیزه ها شدی لعنت به لای لایی این…