اعمال روز شهادت حضرت فاطمه عليها السلام

اعمال روز شهادت حضرت زهرا

اعمال روز شهادت حضرت فاطمه عليها السلام ۱- اقامه عزا : پس بايد در اين روز شيعيان به مراسم تعزيت آن حضرت قيام نمايند، به همين جهت شيعيان آن حضرت…