اعمال شب پانزدهم ماه رمضان چیست؟

اعمال شب نیمه ماه رمضان

اعمال شب پانزدهم ماه رمضان   غسل زیارت امام حسین ( علیه السلام ) شش رکعت نماز به حمد و یـس و تبارک و توحید صد رکعت نماز در هر…