انشادر مورد روز دانش آموز

انشاروز دانش آموز

انشا در مورد روز دانش آموز روز سیزده آبان، روز شگفتی است! روزی که حوادث بزرگ و سرنوشت ساز این ملت را در پیشانی خود حک کرده است. و چه…