انشا درباره ی آسمان شب

انشا در مورد آسمان شب

انشا درباره ی آسمان شب شب به خاطر تاریکی آن را اسرار آمیز جلوه می‌دهد ولی با وجود سیاهی و تاریکی زیبایی‌های خاص خود را دارد. یکی از زیبایی‌های شب،…