بلز ودرمان آن

بیماری بلز چیست؟

فلج ناگهانی نیمه صورت یا فلج بلز حتما شما هم دیده یا شنیده اید که فردی به صورت ناگهانی دچار فلج نیمه صورت می شود به طوریکه موقع خنده یا…