بیماری‌هایی که از جمله عوامل ابتلای به آنها گوشت خوک است

چرا گوشت خوک حرام است؟

برخی از مفسران می‌نویسند:خوک حتی نزد اروپائیان که بیشتر گوشت آن را می‌خورند سمبل بی غیرتی است. و حیوانی کثیف است خوک در امور جنسی فوق العاده بی تفاوت و…