بیوگرافی مجتبی پیرزاده و همسرش فرزانه تفرشی

بیوگرافی مجتبی پیرزاده

بیوگرافی مجتبی پیرزاده و همسرش فرزانه تفرشی + خانواده مجتبی پیرزاده متولد دهه ۶۰ در تهران، بازیگر است فارغ التحصیل لیسانس بازیگری از دانشگاه سوره است، تحصیل کرده مدرسه البریز…