بیوگرافی کامل مهدی ترابی

بیوگرافی مهدی ترابی

بیوگرافی مهدی ترابی بازیکن فوتبال + زندگی شخصی مهدی ترابی متولد ۱۹ شهریور ۱۳۷۳ در اشتهارد، بازیکن فوتبال است   در حال حاضر دانشجو می باشد، از فوتسال پایگاه بسیج…

بیوگرافی مهدی ترابی

بیوگرافی مهدی ترابی بازیکن فوتبال + زندگی شخصی مهدی ترابی متولد ۱۹ شهریور ۱۳۷۳ در اشتهارد، بازیکن فوتبال است   در حال حاضر دانشجو می باشد، از فوتسال پایگاه بسیج…