تداخل دارویی شربت فورازولیدون

شربت فورازولیدون چیست؟

موارد و مقدار مصرف شربت فورازولیدون   الف) گاستروآنتریت، درمان كمكی در وبا. بزرگسالان: مقدار ۱۰۰ میلی‌گرم چهار بار در روز مصرف می‌شود. كودكان: ۱۲-۵ ساله: مقدار ۵۰-۲۵ میلی‌گرم چهار…