تعبیر خواب آب ریخته شده

تعبیر خواب آب

تعبیر خواب آب دیدن آب در خواب نشان دهنده حالات روحی و جریان انرژی احساسی است. آب به دلیل خاصیت طبیعی که دارد، بر به تصویر کشیدن چگونگی روابط ما…