تعبیر خواب حمله تمساح

تعبیرخواب تمساح

تعبیر خواب تمساح دیدن تمساح به گفته معبران غربی دزدی است با خصوصیات حیله‌گری و مکار بودن. در مواجه با چنین فردی هم دشمنان شما احساس خطر می‌کنند و هم…