تعبیر خواب مرگ از نظر روانشناسی

تعبیر خواب مردن خودم

تعبیر خواب مرگ از نظر روانشناسی کارل گوستاو یونگ می‌گوید: خواب دیدن در مورد مرگ کسی که دوست دارید، بیانگر این است که شما آن جنبه یا ویژگی خاص را…