خواص آیت الکرسی

خواص آیت الکرسی

خواص آیت الکرسی   درمیان آیات نورانی و سوره‌های قرآن کریم، آیه ۲۵۵ سوره بقره معروف به آیه الکرسی، از جمله نشانه‌های الهی است که امام کاظم (ع) در روایاتی…

فواید آیت الکرسی

فواید آیت الکرسی چیست؟ عبدالله بن عوف گفته است: شبی خواب دیدم که قیامت شده است و من را آوردند و حساب من را به آسانی بررسی کردند. آنگاه مرا…