خواص اعجاب انگیز آیت الکرسی

خواص آیت الکرسی

خواص آیت الکرسی   درمیان آیات نورانی و سوره‌های قرآن کریم، آیه ۲۵۵ سوره بقره معروف به آیه الکرسی، از جمله نشانه‌های الهی است که امام کاظم (ع) در روایاتی…