خواص نارنگی

مضرات نارنگی

آشنایی با نارنگی نارنگی یکی از انواع میوه های درختی است که در تیره مرکبات دسته بندی می شود. نارنگی شباهت های زیادی با پرتقال دارد و تفاوت های آن پرتقال این…

طبع نارنگی

نارنگی MANDARIN ORANGE با علمی CITRUS RETICULATAاز خانواده مرکبات بومی مناطق جنوب آسیا میباشد نام های دیگر نارنگی: Mandarin, Tangerine, Unshu orange, Satsuma Orange,Temple Orange Tangerine نارنگی همچنین با نام…