درمان نخل اریکا

معرفی نخل اریکا

آشنایی نخل اریکا بی شک یکی از بهترین نخلها برای زینت خانه، ادارات ، شرکت ها و بانک ها می باشد.کمی از نظر ظاهر با کنتیا تفاوت دارد و آن…