دریاچه هنر تهران کجاست

دریاچه جدید تهران / دریاچه هنر

دریاچه هنر   تهران صاحب دریاچه جدید می شود. دریاچه هنر با مساحت ۲۵ هزار متر مربع در کنار باغ هنر تهران در اراضی عباس آباد قرار دارد. دریاچه هنر با…