در مورد گل فیکوس

معرفی گل فیکوس

معرفی گل فیکوس   فیکوس گیاهی معروف از خانواده ی موراسه هست و بیشتر در منزل پدر بزرگ مادر بزرگ ها دیده میشد. در پاسیو جا داشت همیشه و تا…