دستور مصرف پماد ام جی

پماد ام جی برای بواسیر

   پماد ام جی برای بواسیر رفع درد، خارش، سوزش و سایر علایم بواسیر از کاربردهای پماد ام جی است. در این پماد از اسانس گیاه مورد استفاده شده است….