دشت النزه در کدام منطقه قرار دارد؟

معرفی دشت النزه

منطقه ییلاقی دشت النزه (گیلان – ماسال شاندرمن) زندگی در دنیای شلوغ و پرسرعت امروزی مصائب و مشکلات فراوانی با خود به همراه دارد که جز با پناه بردنِ گاه…