دشت میشان در کدام منطقه قرار دارد؟

معرفی دشت میشان

آشنایی با دشت میشان دشت میشان در استان همدان همدان یکی از قدیمی ترین استان های ایران است که به واسطه ی همین تاریخ دور و طولانی اش جاذبه های…