دعا برای رفع بیماری زردی نوزاد

دعا برای رفع زردی نوزاد

دعای رفع زردی نوزاد برای رفع زردی نوزاد آیه ۴۱ سوره سبا و آیات ۱۶ تا ۱۸ سوره یس را بنویسید و بالای سر او آویزان کنید: «قَالُوا سُبْحَانَکَ أَنْتَ…