راه های درمان آفت دهان کودک

روش های درمان آفت دهان کودک

دارو‌های گیاهی برای درمان آفت دهان کودک ۱- عسل اگر کودک شما دو سال را رد کرده است می‌توانید از عسل برای درمان آفت دهانش استفاده کنید، چون عسل خاصیت…