زندگی نامه شخصی جبار عسگرزاده( باغچه بان)

زندگی نامه جبار باغچه بان

زندگینامه استاد جبار باغچه بان “جبار عسگرزاده“، معروف به باغچه بان، در سال ۱۲۶۴ خورشیدی در شهر ایروان به دنیا آمد. پدرش عسگر بنا و اهل تبریز و صنعت کار…