سعید شایسته

بیوگرافی سعید شایسته

بیوگرافی سعید شایسته خواننده   سعید شایسته متولد ۲۶ مهر ۱۳۵۸ در ورامین، خواننده است بجز خوانندگی سال های سال کشتی گیر بود، دوران خردسالی پدرش را از دست داده…