سود سهام عدالت

واریز سود سهام عدالت تا هفته آینده

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی از واریز نخستین مرحله سود سهام عدالت تا هفته آینده در سراسر کشور خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ سید جعفر…