س ام اس دلتنگی وعاشقانه

پیامک دلتنگی وعاشقانه

اس ام اس فاصله و دوری فاصله ها همیشه بزرگترین و غم انگیز ترین تراژدی برای هر دل عاشقی می باشد گاهی دوری و فراق چنان عذاب آور می شود…