شب نزول قرآن کریم

تاریخ شب های قدر۹۷

تاریخ شب های قدر سال ۹۷   به گزارش سایت دریایی ها : شب قدر شبی است که از هزار ماه برتر بوده و عظمت آن فوق تصور است. در…