شب هفتم ماه محرم

اشعار شب هفتم ماه محرم

اشعار کوفه و شام شعار روضه حضرت علی اصغر علیه السلام *** مثل پرنده بال گشودی رها شدی کوچک ترین ستاره سر نیزه ها شدی لعنت به لای لایی این…

اشعار شب هفتم محرم

مثل پرنده بال گشودی رها شدی کوچک ترین ستاره سر نیزه ها شدی لعنت به لای لایی این نیزه دار تو باعث شده است بر سر نی بی صدا شدی…