شیر را کِی و با چی بنوشیم؟

بهترین زمان مصرف شیر

شیر را کِی و با چی بنوشیم؟ بهتر است حدود ۱ ساعت و نیم بین خوردن شام و نوشیدن شیر قبل از خواب فاصله بیندازید تا تداخلی در جذب آهن،…