علائم و نشانه های ناشی از تیر کشیدن قلب چیست؟

علت تیرکشیدن قلب چیست؟

  با وجود اینکه علل بسیاری در مورد درد قفسه سینه و یا تیر کشیدن قلب وجود دارد، دو دلیل عمده آن را می توان در مشکلات مربوط به قلب…