عوارض شایع آزیترومایسین

کپسول آزیترومایسین چیست؟

آزیترومایسین آزیترومایسین یک آنتی بیوتیک معروف و پراستفاده است که در درمان انواع عفونت های ناشی از باکتری استفاده می شود . از جمه : عفونت های تنفسی ، عفونت…