عوارض و درمان دراسنا

پرورش و نگه داری از گیاه “دراسنا”

گیاه دراسنا    اسم علمی این گیاه Dracaena marginata ، از خانواده Liliaceae میباشد. این جنس دارای ۴۰ گونه مختلف از درختچه های همیشه سبزاست. اغلب گونه های این جنس نخل…