فواید پیله های کرم ابریشم

فواید کرم ابریشم

خواص کرم ابریشم روش جدید درمان سرطان به وسیله پیله کرم ابریشم دانشمندان نسخه های میکروسکوپیکی از پیله های کرم ابریشم را تولید کرده اند که از داروهای حساس در…